Tasdikname

Tasdikname

Tasdikname Nedir

        Tasdikname okulu bitirmeden ayrılan, yada aynı seviyedeki başka bir eğitim öğretim kurumuna geçmek için okul müdürlüklerince düzenlenen bir belgedir. Tasdiknamede öğrencinin kimlik bilgileri, eğitim ve öğretim gördüğü okullar, sınıf seviyeleri ve not bilgileri yer almaktadır.   

           Ancak her tasdikname alan öğrenci, o tasdikname ile istediği eğitim ve öğretim kurumuna geçiş yapamaz. Örneğin; örgün eğitimden tasdikname alan bir öğrenci Özel akşam lisesine geçiş yapamaz. E-Okul sistemi üzerinden nakil yolu ile geçebilir. Özel akşam lisesinden tasdikname alan öğrencide, başka bir akşam lisesine geçiş yapamaz. Bu öğrencide nakil yolu ile geçiş yapmalıdır. 

           Örgün eğitim yada Özel akşam liselerinden tasdikname alan öğrenci Meb. Açık öğretim liselerine geçiş yapabilir