_

Kredinize Göre Sınıf Belirleme

Kredinize Göre Sınıf Belirleme

Açık Öğretim Liselerinden Özel Akşam Liselerine Geçişte Sınıflar Kredilere Göre Belirlenir.

Açık Öğretim Liselerin de mezun olabilmek için kredili sistem vardır. Düz açık öğretim liseleri 192 kredi ile, mesleki açık öğretim liseleri ise 242 kredi ile mezun ederler.

Düz açık öğretim lisesindeki öğrenciler Özel Akşam Liselerine geçmek istedikelrin de aşağıdaki tabloda belirtilen kredilere göre sınıfları belirlenir. Ancak mesleki açık lise öğrencilerinin meslek derslerinden aldıkları kredilerin akşam liselerinde bir geçerliliği yıoktur. Sadece ortak+seçmeli ders kredileri baz alınarak sınıfları belirlenir.

 

48 krediye kadar lise 1.sınıf

48 kredi ile 96 kredi arası lise 2.sınıf

96 kredi ile 144 kredi arası  lise 3.sınıf

144 kredi ile 192 kredi arası lise 4. sınıf