Diploma

Özel Akşam Lisesi Diploması-Tüm ülkeler de geçerli lise diploması

Özel Akşam Liselerinden alınan Diploma kazanım ve haklar açısından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm liselerle aynı haklara sahiptir.

Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse Özel Akşam Liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.

Kamu kurum ve kuruluşların açtıkları sınavlara ve üniversite sınavlarına girebilir.     

     Soru: Diplomayı kaç yılda alırım? 

  Akşam Liseleri eğitim süresi 4 yıldır. Başladığınız sınıfa göre her yıl bir sınıf geçerek 12. sınıfta mezun olursunuz. 

     Soru: Akşam Lisesi diplomasında ne diploması yazar. 

  Diploma üzerinde akşam lisesi mezunu olduğunuzu belirten  " T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  Özel Akşam Lisesi diploması" yazısı bulunur.

     Soru: Akşam Lisesi diploması ile üniversite sınavına girilir mi?

  Özel akşam liseleri diploması ile özel, tüzel, kamu kurum ve kuruluşların açtığı tüm sınavlara katılabilirler.

  Ayrıca Akşam Liselerinden alınan diploma ile yurt dışı üniversitelerine kayıt yaptırabilirler  .