Misyonumuz

Misyon - Vizyon

            Çağın "ÖNCÜ ve MUTLU" bireylerini yetiştiriyoruz. 

            Özel Çağın Anadolu Lisesi  olarak misyonumuz,  öğrencilerimizi çağın bilgi,  teknoloji ve kültürel gelişimlerine uygun olarak desteklemek;

onlara yeteneklerini sonuna kadar geliştirme olanağı sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunmak; ulusal ve evrensel değerler ışığında yeni değerlerin geliştirilmesinde model oluşturmaktır.

         Paylaşım ve dayanışmanın esas olduğu kurumumuzda her birey, bilgi ve birikimiyle bu aileye bir değer katar; her görüş kıymetlidir; her başarı fark edilir.

         Çağın Anadolu Lisesi olarak; 

         çağdaş ve fütürist, 

         "özgüven" ve "özsaygı" sahibi,     

         eğitim ve yaşam kalitesi yüksek,     

          bilgiye ulaşma yollarını bilen,     

          edindiği birikimi hayatında uygulayabilen,   

          ilgi ve yeteneklerinin farkında olan,