Askerlik Tecili ilgili ÖGRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 


25-HAZİRAN- 2019 da "ASKERE ALMA KANUNU" değişmiştir.

25-06-2019 tarih ve 7179 sayılı kanuna göre  22 yaşını son gününü geçirenler hiç bir şekilde askerliği tecil ettiremezler.

**Askerliğini tecil ettirmiş olan ve bir sonraki sene tecil ettirmiyecek olanlar

** Tecil tarihleri içinde  22 yaşını dolduracak durumda olan kişiler

** Tecilli olupta 22 yaşını doldurmuş olanlar

** Tecil tarihi bir sonraki yılın (2021) birinci veya ikinci ayına kadar tecilli olanlar dahil.

31-12-2020 tarihine kadar  askerlik şubesine gidip askerlik ile ilğili durumlarını buradan güncellemek zorundadırlar. Aksi halde asker kaçağı durumuna düşer ve paralı askerlik haklarından yararlanamamaktadırlar.

22 yaşını dolduran ara sınıfta okuyan öğrencilerimiz de bu kanuna tabidirler. Bu durumda olan öğrencilerimiz asker kaçagı durumuna düşmemek için aralık 2020 sonuna kadar askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinde yoklama işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.Yoklama yaptırdığınızda en erken 2021 mayıs celp dönemin de askere alınacaksınız.Bu sayede ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin öğrenciliği etkilenmemiş ve asker kaçağı durumuna düşmemiş olacaktır.

12' ci sınıfta okuyan ve 22 yaşını dolduran öğrencilerimizde 31-12-2020 ye kadar askerlik yoklamasını yaptırmış olmalıdır.Bu sayede bizden alacağı sınava giriş başvuru belgesi ile celp dönemini kasım ayına kadar erteleyebilmektedir.


Kayıt tarihinde askerlikle ilgili bir sorunu olmayanların okulumuza kaydı yapılmakta, öğrenim süreci içerisinde 22 yaşının sonuna kadar  okulumuz tarafından askerlik şubesine gönderilen belge ile öğrencilerimizin askerlik tecili, ilgili şubelerince yapılmaktadır.

Kim hangi sınıfa kaydolabilir?

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açık Öğretim Lisesi'nden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde; a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına, b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır. Açık Öğretim Lisesiden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1, 48-95 kredililer Lise 2e, 96-144 kredililer ise Lise 3, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4 kayıt edilirler)

Sık sorulan sorular ...

1) Özel akşam liselerinin açılış amacı nedir?

    Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkanı sağlamaktır.

2) Kayıt için hangi belgeler gereklidir?

    Diploma veya öğrenim belgesi (tastikname)
    Nüfus cüzdanı fotokopisi
    İkametgah
    Terhis belgesi fotokopisi (askerligi yapanlar için) 
    Askeriyeden izin belgesi (askerlik çağında olanlar için)