Çağın Akşam  liselerinde hangi dersler verilmektedir ?
 

Çağın Akşam liselerinde  bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve programlar çerçevesinde, Yabancı Dil İngilizce, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü, Tarih, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık gibi dersler ve ayrıca tasdiknamede yazılı olan Lise 2. ve 3. sınıfların dersleri okutulmaktadır.

Özel  Ümraniye Çağın Akşam liselerinde yaş sınırlaması var mı?

Özel Ümraniye  Çağın Akşam liselerinde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.

Özel Ümraniye Çağın Akşam liselerinden mezun olan öğrencilerle diğer liselerden mezun olanların diplomalarında ve üniversiteye girişlerinde bir fark var mı?

Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse özel akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.

Özel Ümraniye Çağın Akşam liselerinde derslerin başlama saatleri hakkında bilgi verir misiniz?

Derslere çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi-pazar günleri hatta gündüz de ögrenci bulunması halinde öğretim yapılabilir. Kurumumuzda hafta içi her gün dersler saat 18:00'da başlamaktadır.

Ne zaman kaydolabilirim?

Açık Öğretim Lisesinde okuyanlar Ağustos ve Eylül ayları içerisinde tastiknamelerini alarak kayıt yaptırabilirler. Gündüz lise eğitimine devam ederken tasdiknamesini alarak ayrılan öğrenciler hemen kayıtlarını yaptırabilirler.

Özel Ümraniye Çağın Akşam lisesinden diğer liselere nakil yapılabilir mi?

Okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine nakil yapan ögrenciler kayıt-kabul şartlarını taşımak koşulu ile diğer liselere nakil yapabilirler.

Özel Ümraniye Çağın Akşam lisesinden mezun olan öğrenciler  Ö.S.S'ye girebilirler mi?

Özel Ümraniye Çağın Akşam liselerinden sınıf mevcutları diğer liseler kadar yoğun olmadığından öğrencilerin öğretmenlerden yararlanma olanağı daha fazladır. Öğrencilerin üniversiteye girme şansları daha fazladır.

Gündüz öğrenim yapan bir orta öğretim kurumundan ayrıldım. Akşam lisesinden hangi sınıfta devam edebilirim?

Ayrıldığımız kurum tarafından düzenlenen tastiknamenizde belirtilen sınıfa kaydınız yapılır.

1999 yılı lise 1. sınıf terk öğrencisiyim. 3 yıllık sistemde mi yoksa 4 yıllık sistemde mi öğrenci olurum?

2004-2005 öğretim yılı itibari ile 9. sınıf seviyesinde olan tüm ögrenciler 4 yıllık sisteme tabidirler.

Açıköğretim lisesinde okuyorum 86 kredim var. Okulunuzda kaçıncı sınıftan başlarım?

Bir ders yılı ortalama kredimiz 48'dir. İki ders yılının ortalama kredisi 96'dır.Okudugu ögretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisinden 10 kredi eksigi (96-10=86) bulunan ögrenci bir üst sınıfa kaydedilir. Lise 3. sınıftan başlarsınız.Ancak başarısız oldugu (1 ortak) veya başarısız oldugu ve kendisinin belirleyecegi (1 seçmeli) dersten sorumlu olacaktır.

Meslek lisesi bölümünde 147 kredim var. Ancak mezun olamadım. Genel liseye geçiş yaptığımda mezun olabilir miyim?

Farklı türdeki bir ortaöğretim kurumundan genel liseye geçiş yapan ögrenci, mezun olabilmek için yeteri kadar kredi almış olsa bile, liseye bir dönem daha devam etmek zorundadır.