Özel akşam liselerinde kimler okuyabilir?

* İlköğretim okulu mezunları.
* Lise eğitimine başlayamamış olanlar.
* Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.
* Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar.
* Lise son sınıfta beklemeli olanlar.
* Açık Öğretim Lisesiden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1, 48-95 kredililer Lise 2e, 96-144 kredililer ise Lise 3, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4 kayıt edilirler)
* Meslek liseleri 1. sınıftan ayrılanlar veya 2. sınıfa geçenler okulumuza kayıt yaptırabilirler.

**Özel Akşam Lisesinde okuyan ve askerlik çağına girenlerin tecil durumları hakkında bilgi verir misiniz?

Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine belge göndermekte ve tecil işlemleri diğer liselerde olduğu gibi yapılmaktadır.

Özel akşam liselerinin gündüz öğretim yapan diğer liselerden farklı ve benzer yanları nedir?

Farklı yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında ikinci defa sınıf tekrarı yaptığı için okuma hakkı olmayan öğrenciler özel akşam liselerinde öğrenim görebilirler.Özel akşam liselerine kayıtlarda yaş sınırlaması yoktur. Her yaştaki, insan kayıt yaptırabilir.

Benzer yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında uygulanan müfredat, sınıf geçme, devam-devamsızlık, disiplin gibi mevzuat aynen özel akşam liselerinde de uygulanmaktadır.

**Açık öğretim lisesinden özel akşam liselerine geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

Açık öğretim lisesinden tastiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.
Ağustos ve Eylül ayları içinde tastiknamelerini alıp kayıt yaptırmaları gerekir.

Okulumuz genel lise statüsünde olup liselerin 4 yıllık sistemine göre öğrenci almaktadır. Ve öğrenim süresi 4 Yıldır. Öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren yeteneklerine göre; Sosyal Bilimler ve Türkçe Matematik alanlarına yönlendirilmektedirler.