Örgün Eğitimden Akşam Lisesine Nasıl Geçilir

Örgün eğitim, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında belirli yaş gruplarındaki insanlara kurallar bütününde verilen düzenli bir eğitimdir.

Örgün eğitim sisteminde öğrenciler okullarında , derslerini öğretmenleri ile yüz yüze yaparlar. Örgün eğitimde yaş kuralı vardır ve sınıf geçme esastır.

Dolayısı ile iki sene üst üste sınıfta kalan öğrenci, örgün eğitim hakkını kaybeder.

Örgün eğitim hakkını kaybeden öğrencinin liseyi bitirebilmesi için önünde iki seçenek vardır.

1. Seçenek: Milli  Eğitim Bakanlığına bağlı. Açık öğretim liseleri.

2. Seçenek : Özel Akşam Liseleri.

Örgün eğitimden ayrılarak Açık öğretim Lisesine kayıt olacak öğrenci, aktif olarak eğitim ve öğretim gördüğü kurumdan tasdikname alarak yeni kaydını gerçekleştirebilir.

Ancak okulundan tasdikname alarak ayrılan öğrenci aldığı tasdikname ile akşam lisesine kayıt yaptıramaz. 

Bu durumdaki öğrenci kayıt olmak istediği akşam lisesi ile ön sözleşme yaptıktan sonra, daha önce öğretim gördüğü okuldan nakil yolu ile, E-Okul sistemi üzerinden nakli gerçekleşir.

Örgün eğitim hakkını kaybetse dahi bir öğrenci, tasdikname alarak açık öğretim lisesi dışında başka okula nakli gerçekleşmez. Diğer bir anlatımla, örgün eğitimden tasdikname alan bir öğrencinin tasdikname alması o okuldan ilişiğini kesmez..

Dolayısı ile Özel akşam liselerine geçecek olan öğrenci mutlaka E-Okul sistemi üzerinden nakil yolu ile geçeiş sağlayabilir.

Tasdikname ile ancak açık öğretim lisesine kayıt olabilir.